ВИДЕО, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ (Видео), СТЕРОИДИ, ТРЕНИРОВКИ

Тренировка за СЛЕДСТЕРОИДЕН ЦИКЪЛ

Тренировка за СЛЕДСТЕРОИДЕН ЦИКЪЛ

Тренировките след приключване на стероидния цикъл се различават от стандартните натоварвания.
За да извлечем максимална полза от приетите стероиди, трябва да спазваме определена схема на тренировки в постстероидния цикъл.