ВИДЕО, ЗДРАВЕ, СТАТИИ, УПРАЖНЕНИЯ

Увеличаването само с 1% на усилията води към желания прогрес

Увеличаването само с 1% на усилията води до желания прогрес

Периодичното увеличаването само с 1% на усилията при тренировката, обучението, усвояването на различни умения води до желания физически и ментален прогрес.