ЗДРАВЕ, СТАТИИ, ТРЕНИРОВКИ

Спортът с висока интензивност забавя скоростта на стареене

Спортът с висока интензивност забавя скоростта на стареене

Ако спортувате и искате да живеете по-дълго, изберете спорт, който предизвиква сърдечно-съдовата ви система. Колкото по-интензивно практикувате дисциплината, толкова по-бавно стареят клетките ви.

Спортът с висока интензивност забавя скоростта на стареене 1

Проучване

Маха Селами и Шама Ал-мурайхи, двама изследователи от Катарския университет, анализирали кръвни проби от 80 елитни спортисти. Пробите са събрани от Италианска антидопингова лаборатория, но не е открит допинг в пробите, използвани от Селами и Ал-мурайхи. Изследователите разделили пробите в 3 групи:

– спортисти, които практикували спорт с ниска интензивност
– спортисти, които практикували спорт с умерена интензивност
– спортисти в дисциплини с висока интензивност.

В този анализ изследователите са разгледали сърдечносъдовото въздействие на въпросните спортове.

Спортът с висока интензивност забавя скоростта на стареене 2

Изследователите определят, наред с други неща и дължината на теломерите в ДНК на кръвните клетки на спортистите.
Теломерите са вид биологичен часовник. Колкото по-възрастни сте и колкото по-голямо е въздействието на начина на живот на стареенето, толкова по-къси са теломерите ви.

Резултати

Дължината на теломерите на спортистите, които изпълняват спорт с висока интензивност, е значително по-голяма от тази на другите спортисти.

Спортът с висока интензивност забавя скоростта на стареене 3

Изследователите не установяват последователна връзка между интензивността на упражненията и активността на цитокините – освен тази между интерлевкин-10 и интензивността на упражненията. Колкото по-интензивен е спортът, толкова по-голяма е активността на интерлевкин-10.

Интерлевкин-10 е противовъзпалителен протеин.

Интерлевкин-10 понижава активността на възпалителни протеини като TNF-алфа и стимулира „В” клетките на имунната система

Спортът с висока интензивност забавя скоростта на стареене 4

Заключение

По-дълги теломери и по-високи нива на про- и противовъзпалителни цитокини бяха идентифицирани при спортисти, които принадлежат към спортове с висока интензивност, което предполага по-бавно стареене и потенциално по-здравословен фенотип в сравнение със спортисти, които принадлежат към спортове с ниска и умерена интензивност“, обобщават изследователите.

Source:
Antioxidants (Basel). 2021 Jun 28;10(7):1035.