ЗДРАВЕ, СТАТИИ

Q10 ви осигурява здраво сърце и добре функциониращи мускули

Коензим Q10 за здраво сърце

Към страницата на NOW Foods Q10

Високото ниво на Q10 помага на хората над 65 години да предотвратят сърдечни пристъпи и в същото време гарантира, че мускулите им продължават да функционират адекватно. Това предполага испанско епидемиологично проучване, публикувано наскоро в Antioxidants.

Q10 за здраво сърце 1

Проучване

Испански физиолози, свързани с Universidad Pablo de Olavide, наели 64 здрави хора над 65 години в дом за грижи и 2 центъра за дейности с възрастни хора. Те анализирали кръвния състав на участниците в проучването и измервали физическото им функциониране със стандартни упражнения.

Резултати

Въз основа на техния холестерол, испанците разделят участниците в проучването на група с повишен риск от сърдечно-съдови заболявания и група без сърдечно-съдов риск. Когато впоследствие измерват нивата на Q10 и на двете групи, те откриват положителна връзка между относително високо ниво на Q10 и отсъствието на сърдечно-съдов риск. Всичко това било много показатело основно при жените.

Q10 за здраво сърце 2

Изследователите са използвали прости физически упражнения, за да определят колко добре участниците в проучването могат да изпълняват различни ежедневни дейности. Например, тези тестове изискват участниците в проучването да стават от стол, да седнат и да се изправят отново след половин минута колкото е възможно по-често [30-секундна стойка на стол] или да извървят възможно най-много стъпки за 2 минути [2 -min step test]. Въз основа на резултатите от тестовете изследователите разделят участниците в проучването на група с висок риск от загуба на сила и мускулна функция поради стареене и група без повишен риск. Когато впоследствие испанците измерват нивата на Q10 на участниците в проучването, те отново виждат по-високи концентрации на Q10 в кръвта на участниците в проучването в групите без риск.

Q10 за здраво сърце 3

Отново, предимно при жените, положителния ефект на относително високо ниво на Q10 е по-висок. Честно казано, изследователите не знаят дали това наистина е така. 47 от участниците в тяхното проучване са жени, 17 мъже. Може би испанците не са могли да открият статистически значими разлики при мъжете, защото групата е просто твърде малка.

Заключение

“Необходими са допълнителни проучвания, за да се определи дали CoQ10 може също да намали този фенотип в мускулите, тъй като в случай на положителна връзка CoQ10 може да се счита за сенолитно съединение за мускулите”, пишат изследователите.

Source:
Antioxidants (Basel). 2022 Jan 29;11(2):279.