ЗДРАВЕ, СТАТИИ

Полиацетилени за диабетици (и за културисти)

Полиацетилените не само инхибират рака, но могат също да имитират и засилват ефекта на инсулина. Това се доказва от датско проучване in vitro, публикувано във „Food & Function” през 2015 г. Изследването доказва, че фалкаринол и фалкариндиол стимулират усвояването на глюкозата от мускулните клетки и че фалкаринол може също да спре растежа на мастните клетки.

Относно мускулните клетки

Изследователите извличат полиацетиленовите фалкаринол и фалкариндиол от моркови и ги поставят в епруветки заедно с различни видове клетки. По-долу можете да видите, че и фалкаринол, и фалкариндиол, правят така, че мускулни клетки да абсорбират повече глюкоза.


Относно мастните клетки

Когато датчаните изложили мастните клетки на двата полиацетилена, те видели, че фалкаринол блокира увеличаването на количеството мазнини в мастните клетки. Можете да видите това по-горе. Изследователите  сравняват ефектите на фалкаринол и фалкариндиол с ефекта на розиглитазон. Това не е случайно.

Розиглитазон взаимодейства с PPAR-гама. Можем да опишем PPAR като рецептори на мазнините, които казват на клетките, че мастните киселини са наблизо и стимулират клетките да абсорбират мастни киселини като глюкоза.

Компютърните симулации позволиха на датчаните да демонстрират, че фалкаринол и фалкариндиол, подобно на розиглитазон, взаимодействат с PPAR.

Заключение

“Потенциалните ефекти на тези съединения върху диабет тип 2 все още трябва да бъдат демонстрирани in vivo при опити с животни и хора”, пишат датчаните.

„Въпреки това, малко по-различното въздействие на двата полиацетилена, които и двата усилват усвояването на глюкозата, предполага, че те представляват интерес във връзка с превенцията и / или лечението на диабет тип 2 и биха могли да послужат като интересна основа  за нов PPAR-гама частичен агонист със свойства за сенсибилизиране на инсулин.”

Датските учени обещават още интересни факти, скоро.

Source:
Food Funct. 2015;6(7):2135-44.