Стероиди и миостатин

Стероиди и миостатин

Съществува интересна публикация от Университета на Оубърн. Тя се фокусира върху ефектите на два различни анаболно-андрогенни стероида (AAS) – тестостерон енант и тенболон енант – в опит с гризачи. В този тест е акцентирано и действието на ААS върху миостатина. Вероятно познавате понятието миостатин.

Виж повече

Миостатин – непознатия феномен

През 1997 год. бе изолиран протеинът МИОСТАТИН. Миостатинът е протеин, участващ в растежа и развитието на мускула. Той може да да задържи преобразуването на фибробластите в зрели мускулни клетки и по този начин да играе важна роля на молекулярно и генетично ниво.

Виж повече