ГЛИЦИН (Glycine) - малко известна aминокиселина, но с ценни качества

Глицин (Glycine) – малко известна aминокиселина, но с ценни качества

Глицинът е неесенциална аминокиселина. Това означава, че глицин може да се синтезира в човешкото тяло, като източници са аминокиселините серин и треонин. Синтезирането на глицин се осъществява чрез ензимни реакции, като кофактор е пиридоксал-5-фосфат.

Виж повече