СТАТИИ, СТЕРОИДИ

Стероиди и миостатин

Стероиди и миостатин

към ИЗГОРИ МАЗНИНИТЕ

Съществува интересна публикация от Университета на Оубърн. Тя се фокусира върху ефектите на два различни анаболно-андрогенни стероида (AAS)тестостерон енант и тенболон енант – в опит с гризачи. В този тест е акцентирано и действието на ААS върху миостатина. Вероятно познавате понятието миостатин. Ако ви изглежда познато, но все пак не се сещате, то погледнете в Google сините белгийски бикове. Това е абсолютно масивна порода говеда, които имат наследствена мутация, включваща миостатиновия ген. Тя им позволява да развият прекомерно (привидно неконтролирано) ниво на мускулен растеж. Тези бикове са нарицателни, когато се заговори за миостатин.

miostatine

Както вероятно сте се досетили, миостатинът е сред много важна група от фактори на растежа, участващи в регулирането на мускулния растеж при животните, включително и при хората. Ключът тук обаче е, че той е инхибитор на мускулния растеж. Без този „ограничител” мускулите биха се увеличавали безконтролно и това би довело до огромни проблеми. Както изглежда, миостатина би попречил до някаква степен на анаболниоте стероиди като тестостерон и тренболон, когато става въпрос за по-голям мускулен растеж. В изследователската общност, която се занимава с анаболно-андрогенни стероида (AAS), просто искат да научат повече за взаимодействията между миостатин и AAS. До момента има няколко статии, които обикновено сочат към някаква връзка. Но остават и много въпроси.

Големият въпрос

Големият въпрос е – анаболните стероиди потискат ли миостатина? Изследователите се стремят да получат отговори именно на това, прилагайки тестостерон и тренболон на по-стари гризачи. Животните получават анаболно-андрогенни стероида (AAS) за 1 месец, което е голям период в живота на един гризач. Смисълът на това изследване е да се види дългосрочния ефект на препарата, а не колко е бърз ефекта. Между другото, използваната доза тестостерон е 7 пъти по-голяма от тази на тренболона (7 милиграма на седмица спрямо 1 милиграм, което е много голяма доза за тези  малки животни). Това е с цел да се постигнат резултати, тъй като тренболонът е доста по-силен андроген в сравнение с тестостерона
Преди да поговорим за  техните ефекти върху миостатина, нека да разгледаме физическите ефекти на двата стероида. Първо, двата препарата са много силни промотори на мускулния анаболизъм, както се очаква разбира се. Тестостероновото лечение увеличава мускулите (levator ani) при животните с 102%, а тренболона с 94%. Двата стероида също са довели до подобно нарастване на броя на мускулните сателитни клетки, като мерките се увеличават съответно с 181% и 178%, отново с тестостерон и тренболон. Основната физическа разлика включва масата на простатата. Тя се увеличава значително (61%) в групата на тестостерона. При лечение с тренболон обаче масата на простатата остава непроменена, статистически казано. Това подчертава една от първите големи разлики между двата стероида. Тренболонът не се подлага на ароматизиране и в резултат на това може да няма същата хипертрофична тенденция за обема на простатата.

miostatine

Сега нека да стигнем до големия въпрос. Тези 2 силни стероида поддържат мускулния анаболизъм. Какво става  с миостатина? Блокира ли го? Не, всъщност не. В действителност, лечението с анаболно-андрогенни стероида (AAS) силно стимулира отделянето на миостатина! Въпреки, че анаболизмът е значителен, нивата на протеина на миостатина се повишават едновременно. И двете AAS стимулират анаболни и катаболни реакции едновременно. Това е малко объркващо. Вероятния отговор на този въпрос е предположението, че се увеличава плътността на сателитните клетки. Миостатиновият протеин се експресира в сателитни клетки. Анаболно-андрогенните стероиди задействат производството им, което на свой ред може да доведе до повече миостатин. Може би естествена реакция, която ни пречи да се превърнем в метаболитно неефективни същества. Изследователският екип на Оубърн обобщава резултатите си доста сбито, както следва.

“… резултатите от настоящото проучване показват, че тестостеронът и тренболонът регулират нивото на пан SMAD2 / 3, докато парадоксално повишават нивата на протеина на миостатин след 1 месец лечение; по-късните явления могат да възникнат, за да се предотврати неконтролируемо нарастване на мускулите … “.

Авторите на това изследване са убедени,че все още има много неясни механизми. И със сигурност на бял свят ще излязат още много факти.

Reference:

1. Dalbo V, Roberts M, et al. Testosterone and trenbolone enanthate increase mature myostatin protein expression despite increasing skeletal muscle hypertrophy and satellite cell number in rodent muscle. Andrologia 2016; Jun 1. doi: 10.1111/and.12622.

Got a question for William Llewellyn? You can ask him directly on the MD website and have William personally answer your question! Go to www.musculardevelopment.com, MD Forums, MD Staff and Pros, Q and A for William Llewellyn.

 

About the Author:

William Llewellyn is the author of the anabolic steroid reference guide, ANABOLICS 10th Edition. He is also a longtime team member at Muscular Development, having been a regular monthly columnist since 2002. William adapted this steroid profile from his work at anabolic.org. He is also credited with helping to develop ROIDTEST™, an at-home steroid testing kit used to identify real and fake steroid products.

Уилям Лъвелин е автор на справочника за анаболните стероиди ANABOLICS 10th Edition. Той също така е дългогодишен член на екипа на Мускулно развитие, като издава редовни месечни статии  от 2002 г. насам. Уилям Лъвелин създава и след това подпомага ROIDTEST ™ – комплект за тестване на стероиди, използван за идентифициране на реални и фалшиви стероидни продукти.