ЗДРАВЕ, СТАТИИ

Приготвяне на лекарствени форми от билки

Приготвяне на лекарствени форми от билки

към ИЗГОРИ МАЗНИНИТЕ

Лекарства от билки 1

Резултатите от фитотерапията се определят от много фактори, но от особено значение е лекарствената форма, в която се предоставя билката. Тя може да бъде най-разнообразна в зависимост от характера и особеностите на действащите вещества в дрогата, от техните физико-химични свойства, от фармакологичното им действие и предназначението на растението.

Активността на препаратите зависи и от предварителните операции на сушене и оситняване и други фармацевтични манипулации, свързани със стабилизирането на активните вещества. Обикновено се използват нативни препарати – пулверизирана дрога, накълцана билка за налагане под формата на лапа, растителен сок и др.

С лечебна цел най-често се прилагат извлеци на активните вещества от дроги, които са въведени в научната медицина като галенови препарати. Те се получават с помощта на подходящи извлечители (вода, спирт, вино, етер и др.), в които лекарствените вещества се разтварят и извличат.

Екстрахирането се извършва по студен начин или чрез използване на високи температури. Създава се възможност за получаване на извлеци, в които активните вещества са в по-концентриран вид с оглед постигане на сигурен лечебен ефект. При това, до голяма степен се отстраняват баластните вещества, които биха могли да затруднят или забавят действието на лекарствените вещества.

Лекарства от билки 2

Понякога обработката се извършва по начин, чрез който да преминат в извлека слизи, нишесте, пектин, растителни белтъчини и др. в желаната концентрация. Възможно е да се създадат концентрирани препарати чрез изпаряване на част от извлекателя. Технологичната обработка същевременно има за цел да повиши стабилността на действащите вещества или да я запази в съществуващия вид.

Към галеновите препарати се отнасят запарки, възварки, тинктури, екстракти, ароматни води, медицински масла, оцети, вина, сиропи и спиртове.  Към тях спадат и някои лекарствени форми, приготвени от растителни и други дроги – лапи, сапуни и др. С голямо значение са високо пречистените екстрактивни фитопрепарати, т.нар. неогаленови препарати (максимално очистени от странични вещества), които служат и като източници за полусинтеза на лекарствени вещества.

Употребяват се и полифракционни екстракти. Процесът на извличане се подчинява на редица закономерности, които се определят от свойствата на активните вещества, от характера на растителните тъкани, съобразно с които се избира подходящ извлечител в определено количество и начин на екстрахиране. За уточняване на изходната и крайната концентрация на действащите вещества има значение и скоростта на извличането.

Оптимизирането на условията води до стандартизиране на препаратите, което е особено важно за правилното дозиране на активните вещества в получените лекарствени форми и за изхода от лекуването с тях.

 Лекарства от билки 3

Извличането се извършва по няколко начина:

Мацерация – киснене при стайна температура. Оситнената билка се залива с определено количество извлечител и периодично (всеки час) се разбърква. Времето на екстрахиране (от 15-30 минути до няколко часа) зависи от билката и съдържащите се в нея лекарствени вещества. Билката може да се екстрахира двукратно. Извлекът се отделя чрез прецеждане или пресоване.

Дигесция – извличане при температура 30-40°С и рядко при 50°С.

Перколация – извличане, при което билката се разделя на 3 части (50, 30, 20 ч.) От първата порция се получава първи и втори извлек чрез преминаване на разтворител през свежа суровина. Навлажнената дрога се поставя в перколатор и се мацерира в извлечителя в продължение на 24 часа.

Втората порция дрога след навлажняване с първия извлек се подлага на перколацията и периодично се наливат порции от втория извлек. При обработката на последните количества дрога се постъпва аналогично.

Инфузиране – метод за получаване на запарки (инфузии), които представляват водни извлеци на активни вещества от растителни дроги. Понякога те се приготвят от специални екстракти, които се разтварят във вода.

При използване на инфузирането екстракцията се постига чрез загряване на водна баня при 100°С в продължение на 15 минути. Допълнителното изолиране на активните вещества се извършва при постепенно охлаждане на сместа от дрога и извлечител до 45-ата минута, след което извлекът се прецежда.

Декоктиране – възваряване. Водните извлеци се приготвят при загряване на водна баня при 100°С в продължение на 30 мин. и се прецеждат топли.

Сместа от дрога и извлечител периодично се разклаща или разбърква, като се поддържа определено рН на извлечителя (алкалоидите по-пълно се изолират при кисела среда, а сапонините – в алкална среда и др.), прибавят се повърхностно активни вещества (ПАВ) за повишаване на добива от екстракцията (за алкалоидни дроги катионни, а за гликозидни дроги нейонни ПАВ).

От голямо значение е очистването на галеновите препарати от баластни вещества.
За концентриране ра активните вещества понякога се използва методът на сгъстяване на извлеците във вакуум при 50-60 °С.