МУСКУЛНА МАСА, СТАТИИ, УПРАЖНЕНИЯ

Преминаване от високопрагови към нископрагови мускулни влакна за бърз мускулен растеж

Преминаване от високопрагови към нископрагови мускулни влакна

Мускулатурата ни се състои от различни видове мускулни влакна. Всеки един вид мускулни влакна имат своята специфична и характерна морфология. В това видеоще разгледаме как да оптимизираме тренировката си чрез преминаване от високопрагови към нископрагови мускулни влакна.
Мускулните влакна най-общо се класифицират на 2 групи:

  • slow-twich (ST) – бавни влакна (нископрагови)
  • fast-twich (FT) – бързи влакна (бързопрагови)

Всеки един вид мускулни влакна, включително и тези, които не са в този списък, имат своята специфична и характерна морфология. Бързите влакна например са къси, по-дебели. Бавните съответно, по-дълги и по-тънки. От нашият ген, както и от начина на живот се определя съотношението между бързи и бавни влакна.

Типа тренировка – за издържливост или за сила и обем също. Неволно или волно, всеки сам чрез стила си на трениране стимулира определен тип влакна … ако вие тренирате с повече повторения, над 12, вие стимулирате и тренирате бавните влакна, тези, които не се уморяват бързо, както е при бързите влакна, по-дебелите. Tе от своя страна се тренират и натоварват, когато тежестта ви е по-голяма и броят повторения по-малък. Съотношението между бързите и бавните влакна с даден мускул (бицепс, бедро, гръб и т.н.) основно обаче се детерминира от стила тренировка. Ако искаме взривна сила, бързина – ще тренираме бързите влакна. Ако искаме издържливост – ще тренираме с повече повторения за бавно уморяващите се влакна. Чрез самата тренировка, забележете това, можем единствено да променим процентният повърхностен дял на бързите бързите и бавните влакна.