ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ, СТАТИИ

Пируват (Pyruvate) – какви са ползите от него

ПИРУВАТ (Pyruvate) е ендогенно синтезирано вeщество, което се среща в някои храни и участва директно в енергийния цикъл, съответно – в цикъла на Кребс. Въпреки, че въглехидратите се смятат за типични енергоносители, те не са налични в тялото под формата, под която ги приемаме. Eнергията им се получава едва след превръщането им в глюкоза, която се преобразува в клетките, чрез цикъла на Кребс, в пируват.

Само няколко грама, орално приет допълнителен пируват (Pyruvate), са достатъчни, за да се предостави енергия на клетките за обмяната на веществата. Спортистът може да ползва Pyruvate като средство за значимо повишаване на продуктивността (повече енергичност, по-малко умора), добавяйки го заедно с въглехидрати към своето нормално хранене. В резултат на това, енергийният статус на клетките се увеличава с до 60 % над нивото, което се постига с въглехидрати.

Пируват (Pyruvate) може да се взема като добавка и по време на диета за сваляне на мазнини. В този случай спортистът е най-добре да консумира богата на протеини, но бедна на мазнини и въглехидрати храна и да приема, така да се каже, безкалорийния пируват (Pyruvate) за подобряване на енергийния статус на клетъчно ниво. Въпреки недостатъчното количество въглехидрати, така ще се избегне по-ниската обмяна на мазнините и ще се осигури достатъчно енергия за ежедневна работа и интензивна тренировка, което от своя страна ще стимулира топенето на телесна мазнина, тъй като всички знаем, че чрез движение и упражнения се изгарят мазнини.

Химически състав

Пирогроздена киселина или пируватна киселина (CH3COCOOH) е органична киселина и кетон, в същото време и най-простата кето-киселина. Като всяка киселина, и пируватната дисоциира във вода и дава анион CH3COCOO−, известен като пируват. Пируватът е ключов метаболит в няколко метаболитни пътя.

Пируватът се получава от глюкоза по пътя на гликолизата. От там, той може да се използва за:
• синтез на мастни киселини посредством ацетил-КоА;
• за синтез на някои аминокиселини като аланин;
• по пътя на глюконеогенезата за синтез на глюкоза и други въглехидрати.

При анаеробни условия от него се получава млечна киселина, например в мускулите или чрез процес на ферментация, алкохол, при анаеробни микроорганизми.

Той е основният източник на енергия за клетките, която освобождава при окислението си в цикъла на Кребс при аеробни условия.

Биохимия

Пируватът е важно съединение в биохимията. Той е продукт от анаеробния катаболизъм на глюкозата известен като гликолиза. Една молекула глюкоза се разделя на две молекули пируват, който в последствие става източник на енергия посредством два пътя. Трансформиране на пирувата до ацетил-КоА, който е първия метаболит от дълга редица реакции известни като цикъл на Кребс (цикъл на лимонената киселина или цикъл на трикарбоновите киселини). Пируватът може да се конвертира и до оксалацетат, последния компонент от цикъла на Кребс, който може да се използва и за синтез на глюкоза по пътя на глюконеогенезата.

Получаване на пируват при гликолиза

При гликолиза, фосфоенолпируватът (PEP) се конвертира до пируват от ензима пируват киназа. Тази реакция е силно екзергонична и необратима. В процеса на глюконеогенеза се използват 2 ензима пируват карбоксилза и фосфоенолпируват карбоксикиназа, за да трансформират обратно пирувата до PEP.

One thought on “Пируват (Pyruvate) – какви са ползите от него

  1. Евгения каза:

    От пируват и йохимбин, кое е по-ефикасно?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.